Переробка українських товарів за межами митної території України, що з митними режимами?

Згідно зі ст. 162 гл. 24 розд. V МК України переробка за межами митної території — це митний режим, відповідно до якого українські товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці за межами України без застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД, за умови повернення цих товарів або продуктів їх переробки (готової продукції) на митну територію України в митному режимі імпорту.

При цьому ст. 169 гл. 24 розд. V МК України передбачає можливість реалізації готової продукції за межами митної території України, за умови (пере)оформлення товарів, поміщених у митний режим переробки за межами митної території, у митний режим експорту.

Операції з переробки товарів можуть включати (ч. 2 ст. 150 гл. 23 розд. V МК України):

власне переробку товарів, у тому числі: обробку, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи полегшують процес виготовлення продуктів переробки;

ремонт товарів, у тому числі модернізацію, відновлення та регулювання, калібрування.

Товари, поміщені в митний режим переробки за межами митної території, протягом всього строку перебування у цьому режимі перебувають під митним контролем.

Якщо умовами переробки товарів за межами митної території України передбачено проведення розрахунків частиною товарів, призначених для переробки, така частина товарів при вивезенні за межі митної території України декларується у митному режимі експорту (ч. 7 ст. 164 гл. 24 розд. V МК України).

Для вивезення давальницької сировини необхідне отримання спеціального митного дозволу (далі — Дозвіл). Такі Дозволи видаються митними органами на строк переробки сировини, але не більше ніж на 365 днів (ч. 2 ст. 125 гл. 20, ч. 1 ст. 151 гл. 23 розд. V МК України).

Дозвіл на переробку товарів на митній території України видається контролюючим органом підприємству безоплатно протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації відповідної заяви (ч. 3 ст. 149 гл. 23 розд. V МК України).

Поміщення товарів у митний режим переробки за межами митної території в установлених законом випадках здійснюється зі сплатою вивізного мита (ч. 2 ст. 164 гл. 24 розд. V МК України).

Згідно з ч. 4 ст. 164 гл. 24 розд. V МК України за обґрунтованої необхідності Кабінет Міністрів України має право визначати:

1) продукти переробки, залишки переробки, а також товари, продукти переробки чи залишки переробки яких підлягають обов’язковому поверненню на митну територію України і випуску у вільний обіг;

2) мінімальне співвідношення вартості українських та іноземних товарів для окремих категорій товарів, що піддаються операціям з переробки за межами митної території України.

Товари, продукти переробки яких визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну територію України, вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території із застосуванням заходів гарантування на суму їх вартості.

Механізм застосування фінансової гарантії до товарів, що вивозяться у митному режимі переробки за межами митної території, як засобу гарантування повернення на митну територію України продуктів переробки, що визначені Кабінетом Міністрів України як обов’язкові до повернення на митну територію України визначає Порядок № 879.

У разі встановлення законами України заборон чи обмежень щодо переробки відповідних товарів за межами митної території України переробка таких товарів, поміщених у режим переробки за межами митної території, завершується на умовах, які діяли на момент поміщення цих товарів у зазначений митний режим (ч. 6 ст. 164 гл. 24 розд. V МК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 172 гл. 24 розд. V МК України українські товари, поміщені у митний режим переробки за межами митної території, отримують статус іноземних товарів з моменту їх фактичного вивезення за межі митної території України.

Продукти переробки, виготовлені (одержані) у процесі здійснення операцій з переробки товарів, мають статус іноземних товарів та вважаються такими, що поміщені у митний режим переробки за межами митної території (ч. 2 ст. 172 гл. 24 розд. V МК України).

Митний режим «переробки за межами» може завершитися:

імпортом продукту переробки (готової продукції);

експортом товарів, вивезених для переробки.

При поверненні після переробки готової продукції на митну територію України до неї застосовується часткове звільнення від оподаткування митними платежами, що виражається в тому, що сплаті підлягає не вся їх сума, а позитивна різниця між сумою митних платежів, нарахованою на готову продукцію, і сумою митних платежів, що підлягала б сплаті при імпорті таких товарів (сировини), які були вивезені за межі митної території України для переробки.

При своєчасному поверненні на територію України залишку непереробленої сировини (у вихідному стані) до неї застосовується повне звільнення від обкладення митними платежами.

Залишки і відходи, що утворилися в результаті здійснення операцій з переробки українських товарів за межами митної території України і залишаються за межами цієї території, митному контролю та митному оформленню не підлягають (ч. 1 ст. 170 гл. 24 розд. V МК України).

Порушення встановленого МК України та іншими актами законодавства України порядку здійснення операцій з переробки товарів, у тому числі невивезення за межі митної території України (неввезення на митну територію України) товарів, що переміщувалися через митний кордон України з метою переробки, та/або продуктів їх переробки після закінчення строку переробки, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1000 НМДГ (17 000 грн) (ч. 1 ст. 480 гл. 68 розд. ХVIII МК України).

У разі перерахування переробнику передоплати в іноземній валюті за його послуги діятиме обмеження строком у 120 днів до моменту фактичного надання послуг (підписання акту). Порушення цього терміну надання послуг призведе до стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 %.

Така ж відповідальність передбачена за порушення резидентом строку повернення продуктів переробки на митну територію України, визначеного відповідно до МК України (Лист № 15682/7/22-3317).

У ситуаціях, коли розрахунок за переробку здійснюватиметься не грошима, а «натурою» (тобто сировиною або готовою продукцією), у цій частині операція стає бартерною. Якщо імпортна частина бартеру не буде ввезена або виконана протягом 180 днів з моменту постачання (виконання) експортної його частини, резеденту також нарахують пеню в розмірі 0,3 % за кожен день прострочення.

Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості недопоставленої послуги чи продукції.

Список використаних документів

МК України — Митний кодекс України

Порядок № 879 — Порядок застосування заходів гарантування під час вивезення у митному режимі переробки за межами митної території товарів, продукти переробки яких обов’язкові до повернення на митну територію України і випуску у вільний обіг, затверджений Постановою КМУ від 04.12.2013 р. № 879

Лист № 15682/7/22-3317 — Лист ДПСУ від 06.06.2012 р. № 15682/7/22-3317 «Щодо строку розрахунків у ЗЕД за послуги з переробки давальницької сировини»

автор —

Людмила Волинець

Напечатать Напечатать
Cкачать pdf
Поделиться: