НЮАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА

Многие субъекты предпринимательской деятельности мечтают вести деятельность не только на территории Украины, но и за ее пределами. Влияет ли система налогообложения, которую использует субъект предпринимательской деятельности, на его внешнеэкономическую деятельность. Все ли субъекты предпринимательской деятельности могут позволить себе выходить на международный рынок и торговать с нерезидентами? К тому же вопрос с порядком отражения дохода в иностранной валюте в НК Украины не урегулирован должным образом.

Читать далее «НЮАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА»

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ СКЛАДАННЯ

 

Як правило у суб’єктів господарювання працює значна кількість працівників з різних професій і посад, а тому постає питання щодо їх розмежування шляхом чіткого визначення функціональних обов’язків, які повинні виконувати відповідні працівники.

Кожен працівник повинен чітко знати свої права, завдання й обов’язки за займаною ним посадою (виконуваними ним роботами), а також бути повідомлений про відповідальність, яка йому загрожує за невиконання або неналежне виконання покладених на нього функцій.

З огляду на це, вкрай необхідною є наявність у суб’єктів господарювання правового документа, який би регламентував конкретні обов’язки, завдання, права, відповідальність, організаційно-правовий статус працівників та забезпечував би їм належні умови для ефективної праці.

Усю цю інформацію включають у посадові (робочі) інструкції, з якими працівників ознайомлюють під підпис.\

Читать далее «ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ СКЛАДАННЯ»

ПЕРЕГЛЯДАЄМО ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПРЕМІЮВАННЯ

Заробітна плата складається з безлічі частин, кожна з яких формується з урахуванням нюансів, притаманних тому чи іншому підприємству (шкідливі чи важкі умови праці, кліматичні особливості тощо). Чинне законодавство передбачає багато варіантів для оплати праці робітників, але не всі вони можуть застосовуватися на конкретному підприємстві. Принципи формування та нарахування заробітної плати, преміальних та інших виплат відповідно до вимог чинного законодавства можуть бути зафіксовані в локальних нормативних актах, які необхідно переглядати не менше одного разу на рік. Це допоможе роботодавцю і працівникам знайти порозуміння та уникнути цілого ряду трудових конфліктів.

Читать далее «ПЕРЕГЛЯДАЄМО ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПРЕМІЮВАННЯ»

НОВЕ В ЗАПОВНЕННІ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Людмила Волинець

Коригувати податкові накладні платникам ПДВ доводиться часто, але не завжди таке виправлення помилок чи інші зміни в постачанні проходять вдало. Тепер платникам ПДВ необхідно враховувати налаштування програмного забезпечення, щоб розрахунок коригування був прийнятий системою без зауважень. Пристосуватися до кожної ситуації з виправлення податкових накладних, що вже зареєстровані в ЄРПН, дуже непросто. Це може бути зміна номенклатури при відвантаженні вже оплачених товарів, зниження або збільшення ціни відвантажених товарів тощо.
Читать далее «НОВЕ В ЗАПОВНЕННІ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ»

ЕСЛИ ДНИ КОМАНДИРОВКИ СОВПАДАЮТ С РАБОЧИМИ: КАК ИХ ОПЛАЧИВАТЬ?

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем и оговаривается в Положении о служебных командировках на предприятии. К тому же не имеет значения, что возвращающийся из командировки работник может работать полный или неполный день. Ведь договоренность работодателя с работником — это право, а не обязанность. Такую договоренность необходимо оговаривать в распорядительном документе на командировку.

Читать далее «ЕСЛИ ДНИ КОМАНДИРОВКИ СОВПАДАЮТ С РАБОЧИМИ: КАК ИХ ОПЛАЧИВАТЬ?»

Новые правила блокировки налоговых накладных — забег по граблям продолжается

Борис Юровский

Ни для кого не секрет, что НДС давно превратился в инструмент мошеннической минимизации налогов путем оформления НН на так называемые «нереальные» (а точнее — бестоварные) операции. Фискалы давно и долго вели борьбу (или делали вид, что вели) с т. н. «схемами». Для этого использовалась накладная на налог (налоговая накладная), система электронного администрирования и, конечно, система блокирования НН/РКНН.
Читать далее «Новые правила блокировки налоговых накладных — забег по граблям продолжается»

ПОРЯДОК ОПРИБУТКУВАННЯ ГОТІВКИ В КАСІ УСТАНОВИ/ПІДПРИЄМСТВА

С 5 января 2018 изменен порядок расчета лимита остатка наличности в кассах предприятий и учреждений. Более того, такие порядки теперь предприятия и учреждения разрабатывают САМОСТОЯТЕЛЬНО. Также предприятия и учреждения обязаны разрабатывать порядки оприходования наличности в их кассах.

ОБРАЗЦЫ документов, которые необходимо разработать и утвердить предприятиям и учреждениям приведены в данной публикации.

Читать далее «ПОРЯДОК ОПРИБУТКУВАННЯ ГОТІВКИ В КАСІ УСТАНОВИ/ПІДПРИЄМСТВА»

Вебинар «Новое в кассовой дисциплине предприятия»

С 5 января 2018 года введено новое Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте. В связи, с чем действуют обновленные формы кассовых документов и порядок их составления, изменены требования к организации наличных расчетов, сроки сдачи наличной выручки (наличности) и порядок определения лимита кассы и др.

Предлагаем Вам ознакомиться со всеми нововведениями, дабы избежать ответственности за нарушение порядка проведения наличных расчетов и кассовых операций!

Читать далее «Вебинар «Новое в кассовой дисциплине предприятия»»

КОМУ И КУДА ПОДАВАТЬ ГОДОВУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД

Начало нового отчетного года примечательно для бухгалтеров тем, что для них наступает пора, когда нужно отчитаться об итогах финансово-хозяйственной деятельности своих предприятий и подать формы финансовой отчетности за 2017 год.

Несмотря на то, что с 1 января 2018 года в Законе о бухучете произошли серьезные изменения (в том числе и относительно финансовой        отчетности), но отчитываться за 2017 год предприятия будут по старым правилам.

Так как финансовая отчетность составляется на конец отчетного периода (за 2017 год — это 31.12.2017 г.), поэтому и руководствоваться необходимо тем законодательством, которое было действующим на эту дату. Читать далее «КОМУ И КУДА ПОДАВАТЬ ГОДОВУЮ ФИНАНСОВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2017 ГОД»

НЮАНСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ПЕРЕРАСЧЕТА НДС ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА

До конца 2017 года плательщики НДС обязаны провести перерасчет налогового обязательства (и налогового кредита по «старым» необоротным активам) в соответствии с новыми показателями облагаемых и необлагаемых операций. В течение 2017 года перерасчет проводился по предварительным показателям, рассчитанным за 2016 год, либо на основании данных первого отчетного периода, когда впервые появились необлагаемые операции. Некоторым плательщикам НДС необходимо будет осуществить также перерасчет НДС по необоротным активам, приобретенным до 01.07.2015 г.

Читать далее «НЮАНСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ПЕРЕРАСЧЕТА НДС ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА»