Компенсация за неиспользованный отпуск

Людмила Волинец

Использовать ежегодные отпуска полностью у работников получается не всегда. Если работник продолжает работать, то в будущем он обязательно сможет использовать заработанные им дни отдыха.

В том случае, когда с работодателем приходится расставаться по тем или иным причинам, тогда работнику должны начислить и выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск.

Какие это случаи и как работодатель должен определить количество неиспользованных дней отпуска и среднюю зарплату для оплаты компенсации? Читать далее «Компенсация за неиспользованный отпуск»

Налог на землю: нюансы исчисления и уплаты

Людмила Волинец

Использование земли на Украине является платным. Объектом платы за землю является земельный участок (ст. 206 ЗК Украины).

Согласно пп. 10.1.1 п. 10.1 ст. 10 разд. I НК Украины, пп. 265.1.3 п. 265.1 ст. 265 разд. ХII НК Украины плата за землю в составе налога на имущество относится к местным налогам.

Плата за землю — обязательный платеж Читать далее «Налог на землю: нюансы исчисления и уплаты»

Налог на недвижимость: кто, сколько и за что будет платить

Людмила Волинец

Налог на недвижимость в Украине — это один из видов налога на имущество, который относится к числу местных налогов в Украине (пп. 10.1.1. п. 10.1 ст. 10 разд. I НК Украины).

По своему характеру этот вид налога можно приравнять к так званому виду налога на роскошь, который предназначен для пополнения бюджета территориальных громад.

  1. Плательщики налога на недвижимость

Читать далее «Налог на недвижимость: кто, сколько и за что будет платить»

Як в розрахунку коригування до податкової накладної відображати зміну кількості та повернення товарів

Зміна кількості товару після складання та реєстрації податкової накладної в ЄРПН, а також повернення товару покупцем — це дуже розповсюджені випадки для складання розрахунку коригування до податкової накладної. Тепер платникам ПДВ необхідно чітко вказувати порядковий номер в податковій накладній, яка коригується та вводити нові рядки з новою нумерацією, якої не було раніше в такі податковій накладній. Такі правила діють як для повного коригування, так і часткового. Також важливо правильно вказувати причини для коригування, які передбачені в програмному забезпечені та не підлягають вільній інтерпретації з боку платників ПДВ. Головне зрозуміти як необхідно обнуляти раніше введенні дані та правильно зазначати нові. Читать далее «Як в розрахунку коригування до податкової накладної відображати зміну кількості та повернення товарів»

НЮАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА

Многие субъекты предпринимательской деятельности мечтают вести деятельность не только на территории Украины, но и за ее пределами. Влияет ли система налогообложения, которую использует субъект предпринимательской деятельности, на его внешнеэкономическую деятельность. Все ли субъекты предпринимательской деятельности могут позволить себе выходить на международный рынок и торговать с нерезидентами? К тому же вопрос с порядком отражения дохода в иностранной валюте в НК Украины не урегулирован должным образом.

Читать далее «НЮАНСЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕДИНОГО НАЛОГА»

ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ СКЛАДАННЯ

 

Як правило у суб’єктів господарювання працює значна кількість працівників з різних професій і посад, а тому постає питання щодо їх розмежування шляхом чіткого визначення функціональних обов’язків, які повинні виконувати відповідні працівники.

Кожен працівник повинен чітко знати свої права, завдання й обов’язки за займаною ним посадою (виконуваними ним роботами), а також бути повідомлений про відповідальність, яка йому загрожує за невиконання або неналежне виконання покладених на нього функцій.

З огляду на це, вкрай необхідною є наявність у суб’єктів господарювання правового документа, який би регламентував конкретні обов’язки, завдання, права, відповідальність, організаційно-правовий статус працівників та забезпечував би їм належні умови для ефективної праці.

Усю цю інформацію включають у посадові (робочі) інструкції, з якими працівників ознайомлюють під підпис.\

Читать далее «ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ СКЛАДАННЯ»

ПЕРЕГЛЯДАЄМО ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПРЕМІЮВАННЯ

Заробітна плата складається з безлічі частин, кожна з яких формується з урахуванням нюансів, притаманних тому чи іншому підприємству (шкідливі чи важкі умови праці, кліматичні особливості тощо). Чинне законодавство передбачає багато варіантів для оплати праці робітників, але не всі вони можуть застосовуватися на конкретному підприємстві. Принципи формування та нарахування заробітної плати, преміальних та інших виплат відповідно до вимог чинного законодавства можуть бути зафіксовані в локальних нормативних актах, які необхідно переглядати не менше одного разу на рік. Це допоможе роботодавцю і працівникам знайти порозуміння та уникнути цілого ряду трудових конфліктів.

Читать далее «ПЕРЕГЛЯДАЄМО ЛОКАЛЬНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ПРЕМІЮВАННЯ»

НОВЕ В ЗАПОВНЕННІ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ

Людмила Волинець

Коригувати податкові накладні платникам ПДВ доводиться часто, але не завжди таке виправлення помилок чи інші зміни в постачанні проходять вдало. Тепер платникам ПДВ необхідно враховувати налаштування програмного забезпечення, щоб розрахунок коригування був прийнятий системою без зауважень. Пристосуватися до кожної ситуації з виправлення податкових накладних, що вже зареєстровані в ЄРПН, дуже непросто. Це може бути зміна номенклатури при відвантаженні вже оплачених товарів, зниження або збільшення ціни відвантажених товарів тощо.
Читать далее «НОВЕ В ЗАПОВНЕННІ РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ І ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ДО ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ»

ЕСЛИ ДНИ КОМАНДИРОВКИ СОВПАДАЮТ С РАБОЧИМИ: КАК ИХ ОПЛАЧИВАТЬ?

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем и оговаривается в Положении о служебных командировках на предприятии. К тому же не имеет значения, что возвращающийся из командировки работник может работать полный или неполный день. Ведь договоренность работодателя с работником — это право, а не обязанность. Такую договоренность необходимо оговаривать в распорядительном документе на командировку.

Читать далее «ЕСЛИ ДНИ КОМАНДИРОВКИ СОВПАДАЮТ С РАБОЧИМИ: КАК ИХ ОПЛАЧИВАТЬ?»